info@startwerkvluchtelingen.nl    06 41 701 842

De Nieuwe Wet inburgering – Wat verandert er voor taalscholen?

In januari 2022 gaat de Nieuwe Wet inburgering van kracht. Twee belangrijke pijlers van de Nieuwe Wet inburgering zijn:

  • Het taalniveau van inburgeraars moet naar een hoger niveau (van A2-niveau naar B1-niveau).
  • Inburgeraars moeten snel meedoen in de maatschappij, het liefst via betaald werk.

StartWerk Vluchtelingen is benieuwd wat de Nieuwe Wet inburgering voor taalscholen gaat betekenen. In een interview met Roos Kooijman, manager bedrijfsvoering van taalschool Danner & Danner verken ik de uitdagingen.

Ervaring met de huidige inburgering

Danner & Danner is 10 jaar geleden in de regio Gooi en Vechtstreek gestart en verzorgt nu taal- en inburgeringslessen in Hilversum, Huizen, Soest, Bunschoten, Amersfoort, Nissewaard en Amsterdam. Ze hebben heel veel nieuwkomers zien komen en gaan en horen vaak als eerste waar nieuwkomer tegenaan lopen. De meeste nieuwkomers weten niet goed bij welke organisaties om hulp gevraagd kan worden en de duo-regels m.b.t. de lening zijn onduidelijk. Het andere probleem is dat nieuwkomers de taal buitenshuis niet goed kunnen oefenen, omdat de meeste weinig contacten met Nederlands sprekende mensen hebben. Ook vinden nieuwkomers het moeilijk om (vrijwilligers)werk te vinden, omdat ze de taal nog niet voldoende beheersen en geen netwerk hebben. Dat is jammer, want door de taal in de praktijk te gebruiken gaat de taalvaardigheid met sprongen vooruit.

De Nieuwe Wet inburgering

In de Nieuwe Wet inburgering neemt de gemeente weer de regie over de inburgering. Dat is fijn, want nu zie je dat veel nieuwkomers zoekende zijn om hun weg te vinden in een nieuwe omgeving in een vreemde taal. De eerste 6 maanden ontzorgt de gemeente de bijstandsgerechtigde nieuwkomer door vanuit hun bijstandsuitkering de vaste lasten te betalen. Zo kan de nieuwkomer zich volledig focussen op de inburgering zonder zich zorgen te maken over alle andere zaken die op hem of haar afkomen. Ook wordt na een brede intake (of opstartklas/brugklas) gekeken welke leerroute bij de nieuwkomer past. Danner & Danner heeft goede ervaringen met opstartklassen in Amsterdam. Nieuwkomers krijgen door dit intensieve taaltraject meer zelfvertrouwen en praten in een vroeg stadium over hun toekomst in Nederland.

Hoger taalniveau

In de Nieuwe Wet inburgering wordt het vereiste taalniveau hoger, van A2-niveau naar B1-niveau. Danner & Danner gelooft dat je het hoogst haalbare niveau voor elke inburgeraar moet nastreven. Dit doen zij nu ook. B1-niveau of soms zelfs B2-niveau is voor veel inburgeraars haalbaar, maar er zal ook een groep zijn waarvoor dat niet haalbaar is. Belangrijk is dat het traject aansluit bij het niveau en de leerbaarheid van de inburgeraar, maar ook bij hun wensen en ambities. Dit vergt maatwerk en een goede en uitgebreide intake. De nieuwe Wet inburgering biedt ruimte hiervoor.

Participatie en taal

Participatie is een belangrijke pijler van de Nieuwe Wet inburgering. Dat dit belangrijk is bevestigt Danner & Danner. Nu probeert de taalschool al de participatie te bevorderen door met de klassen naar het buurthuis, bibliotheek, vrijwilligersorganisatie of de markt te gaan. Opdrachten worden eerst in de klas geoefend en worden daarna in de praktijk uitgevoerd. Ook krijgen cursisten huiswerk om zelfstandig buiten de les te oefenen met de taal, bijvoorbeeld in de sportschool of in een winkel. Daarnaast biedt Danner & Danner al jaren trainingen aan op het gebied van taal en werk. Zo worden nieuwkomers gericht ondersteund om een baan te vinden of te behouden. Het werkt heel motiverend voor cursisten om vanuit een concreet doel, werk vinden of behouden, bezig te gaan met de Nederlandse taal. Het leren van de (vak)taal wordt dan relevant. Daarom wordt ook gewerkt aan werknemersvaardigheden, cultuurverschillen en het maken van een CV. Met het oog op de Nieuwe Wet inburgering ontwikkelt Danner & Danner deze trajecten voor taal en werk verder in samenwerking met gemeenten en ketenpartners.

De toekomst

Danner & Danner kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De Nieuwe Wet inburgering biedt oplossingen voor veel problemen die huidige inburgeraars en taalscholen op dit moment ervaren. Een belangrijke voorwaarde voor het succes is dat de lijntjes met de gemeenten kort zijn en er een goede samenwerking is met organisaties, bedrijven en andere ketenpartners.

Wil jouw taalschool een combinatie van taal en participatie aanbieden, maar ligt de expertise vooral op taalgebied? StartWerk Vluchtelingen is dé partner op het gebied van werk en participatie. Meer weten? Neem dan contact op met Joy Carp, carp@startwerkvluchtelingen.nl

 

Foto: Hilversumse wethouder Annette Wolthers doet mee aan een spreekopdracht in de taalklas bij Danner & Danner.

 

Schrijf je in

Contact

Startwerk Vluchtelingen
06 41 701 842
 06 41 701 842
info@startwerkvluchtelingen.nl

KVK: 72653671
BTW: NL001694552B27