info@startwerkvluchtelingen.nl    06 41 701 842

Statushouders uit Zeeland en Flevoland hebben vaker een baan

Voor je kansen op een baan maakt het uit waar je als statushouder terecht komt in Nederland. Van de vluchtelingen die in 2014 een verblijfsvergunning hebben ontvangen en geplaatst zijn in Zeeland of Flevoland, heeft meer dan de helft (50,5% en 51,9%) in 2020 een baan. Dat is boven het landelijke gemiddelde van 43%. De statushouders uit Oost-Groningen, Delfzijl e.o., de Zaanstreek en Zuidwest-Drenthe hebben minder geluk. Van hen heeft slechts ongeveer 35% na 5,5 jaar een baan.

 

Bron: CBS, Asiel en Integratie, 2021

Opvallend is dat statushouders in de Zaanstreek moeilijker aan een baan komen, terwijl de Zaanstreek deel uitmaakt van de sterkst groeiende regio op het gebied van werkgelegenheid. Opvallend is ook dat de statushouders uit Zeeland het goed doen, terwijl het aandeel van Zeeland in de Nederlandse werkgelegenheid de afgelopen jaren niet of nauwelijks is gegroeid. Het succes van Zeeland is waarschijnlijk te verklaren uit het grote aanbod van banen in de horeca in deze provincie. Van de statushouders uit 2014 (verblijfsvergunning in 2014) heeft namelijk 22% een baan in deze sector.

En toen kwam corona

Door de impact van corona is de economische groei in alle regio’s van Nederland gekrompen. Bepaalde sectoren zoals cultuur, sport en recreatie, de horeca, de reisbranche, de uitzendbranche, de luchtvaart, het touringcarvervoer en de sierteelt zijn het hardst getroffen.

Een kwetsbare groep

De impact van corona op de groep statushouders is groot geweest. Bijna 30% van de statushouders heeft een uitzendbaan die vaak als eerste verdwijnt bij economische tegenwind. Daarnaast werken veel statushouders in de horeca (22%) en heeft 84% een tijdelijk contract. Dit betekent dat werkende statushouders, meer dan de meeste groepen werkenden, de negatieve effecten hebben ondervonden van de lockdown.

Land van herkomst en leeftijd

Anders dan vaak gedacht wordt, is het aantal werkenden onder de Eritreërs met een verblijfsvergunning uit 2014 het grootst. Ze zijn wel een kwetsbare groep, omdat ze meer dan statushouders uit andere landen een uitzendbaan hebben (45%). Je ziet in 2020 dat de daling van bijstandsuitkeringen onder Eritreërs in 2020 het minst sterk afneemt. Vermoedelijk hebben veel Eritreërs tijdens de coronacrisis hun baan verloren. Opvallend is dat de groep Eritreërs in vergelijking met statushouders uit andere landen relatief jong is. Ze hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om een opleiding in Nederland te doen. Misschien verklaart dat ook het grotere succes op de arbeidsmarkt.

Hoe lang blijf je een statushouder?

Voor de meeste statushouders of vluchtelingentalenten die ik spreek, eindigt het leven als statushouder of vluchteling als er gestart wordt met de eerste betaalde baan. Op dat moment doe je serieus mee en draag je bij aan het gastland. En wanneer voel je je dan Nederlander? Een wijze Syriër zei daarover tegen mij: ‘Vraag mij niet te kiezen, want Syrië is mijn moederland en Nederland mijn vaderland. Ik hou van beide landen.’

StartWerk Vluchtelingen ziet enorm veel potentieel onder vluchtelingentalent en helpt hen bij het zetten van de eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij weten dat veel mensen mee willen doen en mee kunnen doen. Achter de cijfers zitten vele verhalen van mensen die ontzettend hun best doen om een start te kunnen maken in Nederland. Er is nog genoeg onbenut potentieel dat een start wil maken in een mooie baan. Geeft u hen een kans?

 

Foto: Louis aan het werk in een magazijn in Almere, gefotografeerd door Fouad Hallak.

Schrijf je in

Contact

Startwerk Vluchtelingen
06 41 701 842
 06 41 701 842
info@startwerkvluchtelingen.nl

KVK: 72653671
BTW: NL001694552B27